ارتباط با ما

آدرس دفتر مرکزی مؤسسه:
تهران، خیابان ویلا – کد پستی: ۱۵۸۸۶۷۳۷۹۴ – خبرگزاری روستا

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۰۴۳۲۴

تلفن برای مواقع اضطراری: ۰۹۱۰۱۲۳۱۲۸۶

اداره کل بازرگانی و تبلیغات خبرگزاری روستا: ۰۲۱-۲۶۴۲۳۰۰۵

ایمیل: Roustanews@gmail.com