آخرین اخبار عشایر
وزیر جهاد کشاورزی

آسیب بخشی‌نگری به انسجام روستا و مناطق عشایری

وزیر جهاد کشاورزی ضمن اشاره به نقش مهم زنان روستایی و عشایری در توسعه جوامع محلی، بخشی‌نگری در فعالیت‌ها و اقدامات را از موجبات آسیب به انسجام روستا و مناطق عشایری دانست.
همایش زنان روستایی و عشایر
در دومین همایش ملی زنان روستایی و عشایری رونمایی شد

۲۰ محصول ارگانیک تولید شده توسط زنان روستایی و عشایری سراسر کشور

در دومین همایش ملی زنان روستایی و عشایری ۲۰ محصول ارگانیک تولید شده توسط زنان روستایی و عشایری سراسر کشور رونمایی شد.
غرفه خبرگزاری روستا

بازدید معاون اول رئیس جمهور از غرفه خبرگزاری روستا

معاون اول رئیس جمهور و هیئت همراه در بازدید از غرفه خبرگزاری روستا در حاشیه پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر، نقش این خبرگزاری را در بالا بردن آگاهی آحاد جامعه بخصوص روستاییان و عشایر، بسیار کلیدی دانست.
داوردان
در پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر انجام شد:

بازدید مدیر کل عمران و امور زیربنایی سازمان امور عشایر از غرفه خبرگزاری روستا

مدیر کل عمران و امور زیربنایی سازمان امور عشایر در حاشیه پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر از غرفه خبرگزاری روستا بازدید کرد.
لیلا سادات بلالی
در پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر انجام شد:

بازدید مسئول امور زنان عشایر از غرفه خبرگزاری روستا

مسئول امور زنان عشایر در پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر از غرفه خبرگزاری روستا بازدید کرد.
رحیمی
در پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر انجام شد:

بازدید مدیرکل دفتر امورتعاونی‌های سازمان امور عشایر از غرفه خبرگزاری روستا

مدیر کل دفتر امور تعاونی‌ها و نظام بهره‌برداری سازمان امور عشایر در حاشیه پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر از غرفه خبرگزاری روستا بازدید کرد.
فرهمند آقایی
در پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر انجام شد:

بازدید مدیر امور عشایر استان بوشهر از غرفه خبرگزاری روستا

فرهمند اقایی، مدیر امور عشایر استان بوشهر از غرفه خبرگزاری روستا در پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر بازدید کرد.
–جامعه عشایری
مرکز آمار ایران اعلام کرد

۷۴ درصد جامعه عشایری ایران فعال هستند

مرکز آمار ایران، از مجموع ٩۶١ هزار و ٣٧٧ نفر جامعه عشایری  ٧۴,٢ درصد آن را جمعیت فعال اعلام کرد.
اعلایی مقدم
در پنجمین هماییش روز ملی روستا و عشایر انجام شد:

بازدید قائم مقام سازمان امور عشایر از غرفه خبرگزاری روستا

قائم مقام سازمان امور عشایر در بازدید از غرفه خبرگزاری روستا با تاکید بر اینکه این رسانه باید چشم و گوش عشایر و روستاییان باشد، از برنامه‌های این سازمان برای افزایش دو برابری درآمد خالص عشایر تا پایان برنامه ششم خبر داد.
قندالی در روز ملی روستا و عشایر

بازدید رئیس سازمان امور عشایر از غرفه خبرگزاری روستا+فیلم

رئیس سازمان امور عشایر در بازدید از غرفه خبرگزاری روستا در پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر، از تحقق آرزوی خود که تشکیل یک خبرگزاری مخصوص روستاییان و عشایر بود، خبر داد.
تبلیغات