خودروقیمت روز
نامشرکتقیمت کارخانه (تومان)قیمت بازار (تومان)
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ایام‌جی و جیلیتوقف فروشناموجود
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو ام‌جی و جیلیتوقف فروش۱۹۷۰۰۰۰۰۰
  ام جی RX۵ام‌جی و جیلیتوقف فروش۵۵۰۰۰۰۰۰۰
  جیلی GC۶ اتوماتیک / نیوفیسام‌جی و جیلی۱۶۲۰۰۰۰۰۰۱۳۵۰۰۰۰۰۰
  وانت دو کابین آسناآمیکو۳۱۸۰۰۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰
  وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیلآمیکو۲۳۰۰۰۰۰۰۰---
  وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیلآمیکو۱۸۹۰۰۰۰۰۰---
  وانت تک کابین آراز تک دفآمیکو۱۶۴۰۰۰۰۰۰---
  سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۱۰ایران خودروحاشیه بازارناموجود
  سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۱۶ایران خودروحاشیه بازار۸۹۰۰۰۰۰۰
  دنا (تیپ ۱)ایران خودروحاشیه بازار۱۰۵۰۰۰۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیکایران خودروحاشیه بازار۱۳۲۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیکایران خودروحاشیه بازار۱۵۶۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ)ایران خودروحاشیه بازار۱۵۶۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ)ایران خودروحاشیه بازار۱۴۳۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ)ایران خودروحاشیه بازار۱۴۷۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده)ایران خودروحاشیه بازار۷۴۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده)ایران خودروحاشیه بازار۸۸۸۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده)ایران خودروحاشیه بازار۸۹۰۰۰۰۰۰
  رنو تندر E۲ (بدون رینگ)ایران خودروحاشیه بازار۱۱۶۰۰۰۰۰۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ)ایران خودروحاشیه بازار۱۵۷۰۰۰۰۰۰
  هایما اس ۵ توربو ( S۵ )ایران خودروحاشیه بازار۲۴۰۰۰۰۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S۷ )ایران خودروحاشیه بازار۲۶۸۰۰۰۰۰۰
  دنا (تیپ ۲)ایران خودروتوقف فروش۱۱۰۰۰۰۰۰۰
  دنا پلاس (تیپ ۲)ایران خودروتوقف فروش۱۴۵۰۰۰۰۰۰
  دنا پلاس توربوایران خودروتوقف فروش۱۶۵۰۰۰۰۰۰
  پژو ۳۰۱ایران خودروتوقف فروشناموجود
  پژو ۵۰۸ایران خودروتوقف فروش۵۰۰۰۰۰۰۰۰
  رنو تندر E۲ (با رینگ)ایران خودروتوقف فروش۱۱۹۰۰۰۰۰۰
  رنو تندر پلاس دنده‌ایایران خودروتوقف فروش۱۲۸۰۰۰۰۰۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ)ایران خودروتوقف فروش۱۶۱۰۰۰۰۰۰
  سوزوکی ویتاراایران خودروتوقف تولید۴۶۹۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ایایران خودرو۹۶۷۳۰۰۰۰۱۱۴۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای (بدون رینگ)ایران خودرو۹۶۷۳۰۰۰۰۱۱۴۰۰۰۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۹ایران خودرو۸۵۴۶۳۰۰۰۱۰۲۵۰۰۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۸ایران خودرو۸۴۷۲۰۰۰۰۱۰۱۸۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول)ایران خودرو۸۳۶۹۰۰۰۰۹۱۷۰۰۰۰۰
  سمند سورنایران خودرو۸۲۵۵۸۰۰۰۹۲۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول)ایران خودرو۸۰۲۱۳۰۰۰۹۱۷۰۰۰۰۰
  پژو پارسایران خودرو۷۸۳۳۸۰۰۰۸۹۰۰۰۰۰۰
  دانگ فنگ H۳۰ (تیپ ۲)ایران خودرو۷۶۵۰۰۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۰۰
  دانگ فنگ H۳۰ (تیپ ۱)ایران خودرو۷۵۰۰۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰
  سمند EF۷ایران خودرو۶۹۷۷۳۰۰۰۷۹۷۰۰۰۰۰
  پژو SLX ۴۰۵ایران خودرو۶۷۸۸۰۰۰۰۷۹۴۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول)ایران خودرو۶۷۲۸۳۰۰۰۷۶۰۰۰۰۰۰
  رانا LXایران خودرو۶۷۲۰۳۰۰۰۷۵۰۰۰۰۰۰
  سمند LXایران خودرو۶۶۷۷۰۰۰۰۷۳۰۰۰۰۰۰
  پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوزایران خودرو۶۵۵۷۸۰۰۰۷۴۷۰۰۰۰۰
  پژو GLX ۴۰۵ایران خودرو۶۳۱۵۸۰۰۰۷۰۷۰۰۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوزایران خودرو۵۴۹۱۴۰۰۰۹۸۰۰۰۰۰۰
  وانت آریسانایران خودرو۵۱۵۰۰۰۰۰۵۲۸۰۰۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزلایران خودرو۳۶۴۲۹۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینیایران خودرو۳۵۱۱۶۰۰۰۰۲۵۹۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۰۸ایران خودرو۱۱۴۹۹۴۰۰۰۲۹۵۰۰۰۰۰۰
  دنا پلاس (تیپ ۱)ایران خودرو۱۱۰۹۳۴۰۰۰۱۱۸۰۰۰۰۰۰
  رنو تندر ۹۰پارس خودروتوقف فروش۱۱۸۰۰۰۰۰۰
  رنو ساندرو - دنده‌ایپارس خودرو۹۵۰۰۰۰۰۰ناموجود
  برلیانس H۳۳۰پارس خودرو۸۹۵۰۰۰۰۰۱۲۵۰۰۰۰۰۰
  برلیانس H۳۲۰پارس خودرو۸۸۴۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰
  رنو پارس تندرپارس خودرو۸۴۲۰۰۰۰۰۱۲۲۰۰۰۰۰۰
  برلیانس H۲۳۰ دنده‌ایپارس خودرو۶۴۵۰۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۰۰
  برلیانس H۲۲۰ دنده‌ایپارس خودرو۶۴۲۰۰۰۰۰۸۹۰۰۰۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچپارس خودرو۱۸۴۸۰۰۰۰۰۱۸۹۰۰۰۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیکپارس خودرو۱۲۲۷۰۰۰۰۰۱۷۴۰۰۰۰۰۰
  برلیانس کراسپارس خودرو۱۱۵۴۰۰۰۰۰۱۶۴۰۰۰۰۰۰
  رنو ساندرو - اتوماتیکپارس خودرو۱۱۰۴۰۰۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۰۰
  برلیانس H۳۳۰ . اتوماتیکپارس خودرو۱۰۷۴۰۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ایپارس خودرو۱۰۳۱۰۰۰۰۰ناموجود
  برلیانس H۳۲۰ . اتوماتیکپارس خودرو۱۰۲۴۰۰۰۰۰۱۵۲۰۰۰۰۰۰
  کوپا (Royal)ریگان خودروتوقف فروش۳۳۵۰۰۰۰۰۰
  کوپا (Flagship)ریگان خودروتوقف فروش۳۷۰۰۰۰۰۰۰
  آریو (دنده ای)سایپاحاشیه بازارناموجود
  آریو (اتوماتیک)سایپاحاشیه بازار۱۲۵۰۰۰۰۰۰
  ساینا اتوماتیکسایپاتوقف فروش۷۳۰۰۰۰۰۰
  وانت پادراسایپا۹۴۸۰۰۰۰۰۹۳۰۰۰۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)سایپا۷۹۹۰۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده)سایپا۷۷۳۰۰۰۰۰۸۰۲۰۰۰۰۰
  کوییک اتوماتیکسایپا۶۹۰۰۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۰۰
  وانت زامیادسایپا۶۷۳۳۵۰۰۰۷۸۰۰۰۰۰۰
  کوییک دنده‌ایسایپا۶۱۲۰۰۰۰۰۶۰۴۰۰۰۰۰
  ساینا (رینگ آلومینیومی)سایپا۵۸۹۴۳۰۰۰۵۶۳۰۰۰۰۰
  سایناسایپا۵۵۹۴۳۰۰۰۵۳۵۰۰۰۰۰
  تیبا ۲ (تنوع رنگ)سایپا۵۱۶۰۳۰۰۰۵۳۰۰۰۰۰۰
  تیبا ۲ (سفید)سایپا۵۱۳۴۳۰۰۰۵۲۷۰۰۰۰۰
  تیبا (رینگ آلومینیومی)سایپا۴۶۴۴۳۰۰۰۵۰۲۰۰۰۰۰
  تیبا (رینگ فولادی)سایپا۴۳۴۴۳۰۰۰۴۸۰۰۰۰۰۰
  سایپا ۱۵۱سایپا۴۰۳۱۳۰۰۰۴۲۶۰۰۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)سایپا۳۹۹۴۱۰۰۰۴۶۸۰۰۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (سفید)سایپا۳۹۶۸۱۰۰۰۴۶۵۰۰۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)سایپا۳۸۴۴۱۰۰۰۴۴۰۰۰۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (سفید)سایپا۳۸۱۸۱۰۰۰۴۳۵۰۰۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)سایپا۳۷۶۴۱۰۰۰۴۱۴۰۰۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (سفید)سایپا۳۷۳۸۱۰۰۰۴۱۰۰۰۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیکسایپا۲۹۵۰۰۰۰۰۰۲۸۴۰۰۰۰۰۰
  سیتروئن C۳ (تیپ ۲)سایپا۲۴۱۹۵۰۰۰۰۳۲۹۰۰۰۰۰۰
  سیتروئن C۳ (تیپ ۱)سایپا۲۳۸۴۵۰۰۰۰۳۲۵۰۰۰۰۰۰
  چانگان CS۳۵سایپا۱۵۵۰۰۰۰۰۰۱۶۹۰۰۰۰۰۰
  بیسو T۵سیف خودروبه زودیناموجود
  بیسو T۳ تیپ EXسیف خودرو۲۴۹۰۰۰۰۰۰۲۴۸۰۰۰۰۰۰
  بیسو T۳ تیپ LUسیف خودرو۲۲۹۰۰۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۰۰۰
  فوتون ساواناعظیم خودرو۳۷۴۰۰۰۰۰۰۴۱۰۰۰۰۰۰۰
  هن تنگ X۷عظیم خودرو۲۹۹۰۰۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۰۰۰
  هن تنگ X۵عظیم خودرو۲۳۹۰۰۰۰۰۰---
  بی‌ وای دی F۳ - دنده‌ایکارمانیاتوقف فروشناموجود
  بی‌ وای دی S۶کارمانیاتوقف فروش۲۶۷۰۰۰۰۰۰
  هیوندای I۲۰کرمان موتورتوقف فروش۲۸۰۰۰۰۰۰۰
  هیوندای اکسنتکرمان موتورتوقف فروش۲۶۰۰۰۰۰۰۰
  هیوندای النتراکرمان موتورتوقف فروش۴۲۰۰۰۰۰۰۰
  هیوندای سوناتاکرمان موتورتوقف عرضه۵۹۰۰۰۰۰۰۰
  هیوندای توسانکرمان موتورتوقف عرضه۶۰۰۰۰۰۰۰۰
  هیوندای سانتافهکرمان موتورتوقف عرضه۷۲۵۰۰۰۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸کرمان موتورتوقف عرضه۸۰۰۰۰۰۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۹کرمان موتور۹۵۰۰۰۰۰۰۰۸۷۰۰۰۰۰۰۰
  جک S۵ اتوماتیککرمان موتور۲۹۹۰۰۰۰۰۰۲۶۲۰۰۰۰۰۰
  جک S۳ اتوماتیککرمان موتور۲۱۰۰۰۰۰۰۰۱۸۵۰۰۰۰۰۰
  جک J۴ اتوماتیککرمان موتور۱۴۹۹۰۰۰۰۰۱۴۱۰۰۰۰۰۰
  هاوال H۲گروه بهمنتوقف فروش۲۶۵۰۰۰۰۰۰
  وانت کارا - دو کابین گروه بهمن۹۶۲۶۰۰۰۰۹۲۰۰۰۰۰۰
  وانت کارا - تک کابینگروه بهمن۸۶۵۶۰۰۰۰۸۳۰۰۰۰۰۰
  مزدا۳گروه بهمن۲۷۳۰۰۰۰۰۰۳۶۹۰۰۰۰۰۰
  وانت کاپراگروه بهمن۲۶۸۰۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۰
  بسترن B۳۰گروه بهمن۱۲۴۳۰۰۰۰۰۱۶۹۰۰۰۰۰۰
  چری تیگو ۷ (IE) مدیران خودرو۴۳۷۳۰۰۰۰۰۳۶۷۰۰۰۰۰۰
  چری تیگو ۷ (Excellent)مدیران خودرو۳۹۵۰۰۰۰۰۰۳۲۵۰۰۰۰۰۰
  چری آریزو ۶ (Turbo)مدیران خودرو۳۷۲۱۰۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IE)مدیران خودرو۳۲۸۶۰۰۰۰۰۲۶۲۰۰۰۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IL)مدیران خودرو۳۱۲۹۰۰۰۰۰۲۵۶۰۰۰۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Turbo)مدیران خودرو۲۴۶۶۰۰۰۰۰۲۱۷۰۰۰۰۰۰
  ام وی ام X۳۳مدیران خودرو۲۳۶۰۰۰۰۰۰۲۰۳۰۰۰۰۰۰
  ام وی ام X۲۲ - اتوماتیک (اسپورت) EXمدیران خودرو۲۰۳۸۰۰۰۰۰۱۸۲۰۰۰۰۰۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای)مدیران خودرو۱۹۸۷۰۰۰۰۰۱۷۳۰۰۰۰۰۰
  ام وی ام X۲۲ - اتوماتیکمدیران خودرو۱۹۵۶۰۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰
  ام وی ام X۲۲ - دنده ای (اسپورت) EXمدیران خودرو۱۷۲۷۰۰۰۰۰۱۵۴۰۰۰۰۰۰
  ام وی ام X۲۲ - دنده ایمدیران خودرو۱۶۱۸۰۰۰۰۰۱۴۲۰۰۰۰۰۰
  MVM ۳۱۵ هاچ‌بکمدیران خودرو۱۴۰۲۰۰۰۰۰۱۱۲۰۰۰۰۰۰