حافظیه

حافظیه شیراز + فیلم

سروش زیما
ناصر زرگر

بازدید معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی از غرفه خبرگزاری روستا+فیلم

سروش زیما
مهندس جعفری

بازدید مدیرعامل بنیاد برکت از غرفه خبرگزاری روستا+فیلم

سروش زیما
اعلایی مقدم

بازدید قائم مقام سازمان امور عشایر از غرفه خبرگزاری روستا+ فیلم

سروش زیما
قندالی در روز ملی روستا و عشایر

بازدید رئیس سازمان امور عشایر از غرفه خبرگزاری روستا+فیلم

سروش زیما
رضوی

بازدید معاون توسعه روستایی از غرفه خبرگزاری روستا+ فیلم

سروش زیما
سعیدی کیا

رئیس بنیاد مستضعفان در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری روستا+فیلم

سروش زیما
خبرگزاری روستا

بازدید معاون اول رئیس جمهور از غرفه خبرگزاری روستا+فیلم

سروش زیما
معاون توسعه روستایی رئیس جمهور

معاون توسعه روستایی رئیس جمهور در چابهار

فائزه رجبی
khazar

دریای خزر پایان خود را آغاز کرده‌است (گزارش تصویری)

فائزه رجبی
1 2