کد خبر:98117
پ
جهاد کشاورزی
خبرگزاری روستا گزارش می‌دهد:

ابلاغ دستورالعمل جدید در وزارت جهاد کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی را ابلاغ کرد.

وزیر جهاد کشاورزی دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی را ابلاغ کرد.

 

به گزارش خبرگزاری روستا، وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای خطاب به معاونین این وزارت و روسای سازمان‌های تابعه و جهاد کشاورزی استان‌ها، دستورالعمل «صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی» را ابلاغ کرد.

 

*** توسعه پایدار کشاورزی، امنیت غذایی و ارتقای سلامت محصولات کشاورزی

 

در این نامه آمده است:

به استناد بند (ج) ماده (۳۱) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای توسعه پایدار کشاورزی، امنیت غذایی و ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و اعمال استانداردهای ملی کیفیت محصولات کشاورزی، «دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی»، به شماره ۱۳۴/۲۲۷/د ( تجدید نظر شماره ۳ مورخ ۹۷/۳/۷ ) و شیوه‌نامه اجرایی آن برای اجرا ابلاغ می‌شود.

در ادامه این نامه تصریح شده است:

وظیفه هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با دستورالعمل در وزارت جهاد کشاورزی به عهده دفتر محیط زیست و سلامت غذا و در استان‌ها به عهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان می‌باشد.

 

*** ارائه گزارشات فصلی 

 

کلیه معاونت‌ها، سازمان‌ها، موسسات، دفاتر مستقل و شرکت‌های مادر تخصصی موظف به همکاری و هماهنگی با دفتر مذکور برای اجرای این دستورالعمل بوده و دفتر موظف به ارائه گزارشات فصلی به اینجانب می‌باشد.

همچنین دستور العمل فوق در پورتال اطلاع رسانی cerganic.maj.ir قابل دسترسی می‌باشد.

شیوه نامه اجرایی ” دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی” جهت اخذ پروانه کاربرد نشان استاندارد تشویقی حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی است.

 

*** اطمینان از کیفیت و سلامت

 

کشاورزی به عنوان تامین کننده اصلی غذای مورد نیاز انسان در دهه‌های اخیر شاهد پیشرفت‌های شگرفی بوده و توانسته است با افزایش کمیت تولیدات، سهم بسزایی را در افزایش امنیت غذایی ایفا نماید.

اطمینان از کیفیت و سلامت محصولات بویژه با توجه به مصرف نهاده‌های مختلف در سال‌های اخیر به جد مورد توجه مسئولین و برنامه‌ریزان بخش کشاورزی و مصرف کنندگان این محصولات قرار گرفته است.

کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی به عنوان برآیندی از کیفیت خاک، آب، نهاده‌ها و عملیات زراعی مناسب و مدیریت صحیح و علمی قابل دستیابی می‌باشد و این مهم می‌تواند با تولید محصولات گواهی شده (certified crops) به عنوان گامی مهم در این عرصه محقق شود.

 

*** راهکاری برای تولید محصولات گواهی شده

 

“دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی” به عنوان راهنمایی برای اخذ استاندارد تشویقی و راهکاری برای تولید محصولات گواهی شده، در سال ۱۳۹۷ با اخذ نظرات معاونت‌های تخصصی، سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و با هدف تسریع و بهرهمندی از سامانه‌های نوین، ساده‌سازی فرآیندها و استفاده از خدمات رسان‌ها و شرکت‌های تخصصی موضوع ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مورد بازنگری مجدد قرار گرفت.

 

*** اصلاحات انجام گرفته دستورالعمل

 

برخی از مهمترین اصلاحات انجام گرفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

۱- اجرای مدیریت تلفیقی محصول ( ICM ) بجای مدیریت تلفیقی آفات (IPM) .

۲- به حداقل رساندن بروکراسی‌های اداری و صرفه‌جویی در وقت و انرژی به منظور اعمال مدیریت سبز و تسهیل و ساده‌سازی طی مراحل درخواست تا تولید از طریق درگاه الکترونیکی و پنجره واحد خدمات در پایگاه cerganic.maj.ir .

 

*** برخورداری حق انتخاب توسط متقاضی

 

۳- بکارگیری خدمات رسان‌های مختلف از قبیل کلینیک‌های گیاهپزشکی، آزمایشگاه‌های تجزیه خاک و آب و گیاه، شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی کشاورزی، شرکت‌های بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد، و… همچنین مدیران کنترل کیفیت به منظور تولید محصول بر مبنای معیارهای فنی و علمی و با نظارت نهادهای ذیربط و معرفی آن‌ها در سامانه به منظور برخورداری حق انتخاب توسط متقاضی.

۴- به حداقل رساندن زمان فرآیند درخواست و اخذ کد شناسایی و نشان استاندارد با الکترونیکی کردن فرآیند.

۵ – تامین نظارت عالیه سازمان‌های حاکمیتی از طریق فرآیندهای موجود در دستورالعمل.

شیوه نامه حاضر به منظور ایجاد هماهنگی و راهنمایی اجرای مراحل مختلف تولید محصولات گواهی شده مطابق با دستورالعمل فوق در دستگاه‌های ستادی و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها تهیه و تدوین گردیده است.

 

*** تاکید وزارت جهاد کشاورزی

 

همچنین رعایت موارد زیر برای اجرای دستورالعمل مورد تاکید است:

۱- با توجه به لزوم تسریع و تسهیل در فرآیند اعطای نشان حد مجاز آلاینده‌ها، کلیه امور مربوط به صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی، اطلاع رسانی، اخبار و اطلاعات در حوزه محصولات گواهی شده صرفا” از طریق پایگاه اطلاعرسانی محصولات گواهی شده و ارگانیک به آدرس cerganic.maj.ir انجام خواهد گرفت.

۲- وظیفه هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با این شیوه نامه اجرایی در وزارت جهاد کشاورزی به عهده دفتر محیط زیست و سلامت غذا بوده و معاونت‌ها، سازمان‌ها، موسسات، دفاتر مستقل و شرکت‌های مادر تخصصی موظف به همکاری و هماهنگی با دفتر مذکور می‌باشند.

 

*** ارائه گزارش فعالیت‌ها و اقدامات به وزیر جهاد کشاورزی

 

۳- دفتر محیط زیست و سلامت غذا موظف است به صورت فصلی گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام گرفته را به وزیر جهاد کشاورزی ارائه نماید.

۴- با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند اخذ پروانه فوق الذکر، دریافت هرگونه وجه در مجموعه ستاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های جهاد کشاورزی استانها برای ارائه خدمات جهت اخذ نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی ممنوع می باشد. بدیهی است اخذ هزینه توسط سایر مجموعه ها تابع قوانین و تعرفه های مربوطه می باشد.

۵- متقاضی اخذ نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی می بایست برای ثبت نام از طریق لینک درخواست تولید محصولات گواهی شده واقع در پایگاه اطلاع رسانی محصولات گواهی شده و ارگانیک به آدرس cerganic.maj.ir مراجعه نموده و شناسه و رمز عبور خود را از سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت جهاد کشاورزی دریافت نماید.

 

*** اقدامات متقاضی بعد از دریافت شناسه و رمز عبور

 

پس از دریافت شناسه و رمز عبور از سامانه توسط متقاضی مراحل زیر می‌بایست انجام گیرد:

۱- متقاضی، درخواست صدور پروانه کاربرد و مدارک مورد نیاز (تصویر پروانه فعالیت، تصویر آگهی ثبت نام یا علامت تجارتی) در صورت دارا بودن (شناسنامه واحد تولیدی و فرم‌های مربوطه) را در سامانه تکمیل و بارگذاری نماید.

۲- پس از ثبت مدارک، متقاضی نسبت به انتخاب مدیر کنترل کیفیت از بین اسامی مندرج در سامانه اقدام می‌نماید.

۳- رئیس مرکز خدمات جهادکشاورزی ضمن بررسی مدارک و مستندات دریافت شده، نسبت به تائید و یا عدم تائید مدارک، اقدام و نتیجه را به متقاضی برای طی مراحل بعدی ارسال می‌نماید.

۴- در صورت تایید مدارک توسط مرکز خدمات جهاد کشاورزی، متقاضی نسبت به عقد قرارداد با مدیر کنترل کیفیت معرفی شده در سامانه اقدام می‌نماید.

 

*** عقد قرارداد با یکی از شرکت‌های بازرسی ذیصلاح معرفی شده در سامانه

 

۵- مدیر کنترل کیفیت می بایست نسبت به ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام نماید.

۶- متقاضی نسبت به عقد قرارداد با یکی از شرکت‌های بازرسی ذیصلاح معرفی شده در سامانه اقدام می‌نماید.

۷- شرکت بازرسی کننده پس از عقد قرارداد می‌بایست نسبت به بارگذاری قرارداد، جمع‌آوری و تکمیل مدارک زیر در سامانه اقدام نماید.

الف: فرم گزارش بازرسی و نمونه برداری از محصول

ب: مشخصات بسته بندی، انبارش، ترابری و عرضه نهایی محصول

ج: فرم‌های تکمیل شده پایش و کنترل آفات و مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه توسط مدیر کنترل کیفیت

د: فرم تاییدیه روند تولید محصول

ه: ارائه حداقل یک سری نتایج – آزمون قبولی آلاینده‌ها (شامل باقیمانده آفت کش‌ها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسین‌ها)

 

*** درخواست کد شناسایی از سازمان جهاد کشاورزی

 

۸- شرکت بازرسی کننده پس از دریافت حداقل یک سری نتایج آزمون قبولی آلاینده‌ها (شامل باقیمانده آفتکش‌ها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسین‌ها) در صورت انطباق آن‌ها با استاندارد‌های ملی به همراه مستندات مربوطه نسبت به درخواست کد شناسایی از سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام می‌نماید.
۹- مسئول محیط زیست و سلامت غذای استان می‌بایست نسبت به بررسی مدارک و مستندات اقدام و در صورت تایید، جهت تخصیص کد شناسایی به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال نماید.

 

*** نقض مدارک متقاضی

 

۱۰- کد شناسایی تخصیصی، توسط مسئول محیط زیست و سلامت غذا با امضای رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به شرکت بازرسی و متقاضی جهت ارائه به کمیته صدور علایم استاندارد اعلام می‌گردد.
۱۱- شرکت بازرسی کننده پس از اخذ کد شناسایی محصول از سازمان جهاد کشاورزی استان، مدارک و مستندات مرتبط را جهت طرح در کمیته علائم، به اداره کل استاندارد استان ارسال می‌نماید.
۱۲- بررسی مقدماتی مدارک توسط اداره کل استاندارد استان انجام و در صورت وجود نقص، موارد به شرکت بازرسی کننده و سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام خواهد شد.

 

***  بررسی و پیگیری رفع نقص‌ها

 

شرکت بازرسی کننده موظف است پس از دریافت نظرات اداره کل استاندارد استان، نسبت به بررسی و پیگیری رفع نقص‌ها، اقدام و پس از تکمیل آن، برای طرح در کمیته علایم، به اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال نماید.۱۳- در صورت عدم تائید مکتوب رفع نقص‌ها توسط نماینده مطلع و تام الاختیار سازمان جهاد کشاورزی استان در جلسه کمیته علائم، پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی، توسط اداره کل استاندارد، صادر نخواهد شد.

۱۴- درصورت کامل بودن مدارک، اداره کل استاندارد استان نسبت به تشکیل کمیته علائم و طرح موضوع در کمیته اقدام می‌نماید.
۱۵- درصورت تائید مستندات و موافقت با اعطای پروانه کاربرد، متقاضی می‌بایست نسبت به عقد قرارداد صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی با اداره کل استاندارد استان اقدام نماید.

 

*** تحویل برنامه کاربرد

 

۱۶- در صورت تائید مستندات و موافقت با اعطای پروانه کاربرد در کمیته امور علایم، اداره کل استاندارد، پروانه کاربرد را به متقاضی تحویل و نسخ‌های از آن را برای سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال می‌نماید.
۱۷- در هر مرحله از فرآیند نتیجه از طریق ارسال پیام تلفن همراه به ذینفع اطلاع رسانی می‌شود.
۱۸- دارنده پروانه کاربرد مکلف است شماره پروانه ده رقمی را در ذیل “نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی” و نیز کد شناسایی اخذ شده از سازمان جهاد کشاورزی استان را بر روی بسته‌بندی محصول درج نماید.

 

***  تغییرات در اطلاعات فرم‌ها و یا تغییر کشت

 

۱۹- متقاضی دارای پروانه کاربرد موظف است در صورت ایجاد هرگونه تغییرات در اطلاعات فرم‌ها و یا تغییر کشت، مراتب را به سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل استاندارد استان اعلام نماید.
۲۰- حداقل ۲ ماه قبل از پایان اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی باید درخواست تجدید پروانه را به همراه مدارک به اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزی استان ارائه نماید.
۲۱- در صورت انقضای مدت اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی مجاز به استفاده از نشان حد مجاز آلاینده‌ها در زمینه مرتبط با دامنه کاربرد نمی‌باشد.
۲۲- متقاضی پس از وصول ابلاغ اداره کل، مبنی بر ابطال پروانه کاربرد، موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به توقف تبلیغات و عدم استفاده از نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصول کشاورزی برای همان محصول و تحویل پروانه ابطال شده به اداره کل استاندارد اقدام نماید.

 

*** بروز اختلاف بین متقاضی و شرکت بازرسی کننده

 

اداره کل استاندارد استان مراتب را جهت درج در سامانه به سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام می‌نماید.
۲۳- در صورت بروز اختلاف بین متقاضی و شرکت بازرسی کننده در خصوص نتایج آزمون و یا گزارش بازرسی (موضوع در کمیته مشترک حل اختلاف) متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و یا معاون ذیربط ایشان و مدیر کل اداره استاندارد استان و یا معاون ارزیابی انطباق ایشان و نیز کارشناسان مطلع از آن سازمان و آن اداره کل مطرح و مورد
بررسی و اتخاذ تصمیم، قرار می‌گیرد.

 

*** تشکیل کمیته مشترک حل اختلاف

 

ضمناً این کمیته موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری نسبت به تعیین تکلیف موضوع، اقدام و نتیجه را به متقاضی و شرکت بازرسی، اعلام نماید.

مسئولیت تشکیل کمیته مشترک حل اختلاف، بر عهده اداره کل استاندارد استان بوده و نظر کمیته مشترک حل اختلاف، قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.

 

***  نحوه احراز صلاحیت فنی مدیران کنترل کیفیت

۲۴- باتوجه به دستوالعمل مذکور نحوه احراز صلاحیت فنی مدیران کنترل کیفیت بشرح زیر می‌باشد:

کلیه رشته‌های کشاورزی با مدرک کارشناسی و بالاتر با اولویت رشته‌های گیاهپزشکی و خاک و آب می‌توانند در دوره‌های آموزش فنی و تخصصی که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام می‌شود شرکت نمایند و پس از طی دوره‌های آموزشی و احراز صلاحیت فنی بعنوان افراد منتخب جهت معرفی به اداره کل استاندارد استان برای اخذ پروانه مدیر کنترل کیفیت معرفی شوند.

زمان، مکان و نحوه برگزاری دوره‌ها از طریق سازمان جهاد کشاورزی هر استان اعلام خواهد شد.

۲۵- افراد دارای پروانه مدیریت کنترل کیفیت که قبلا موفق به اخذ پروانه شده‌اند، می‌بایست نسبت به گذراندن دوره‌های فنی که از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام می‌شود شرکت نمایند.

۲۶- مدیران کلینیک‌های گیاهپزشکی، آزمایشگاه‌های تجزیه خاک و آب و گیاه در صورت احراز شرایط و گذراندن دوره‌های فنی اعلامی از طرف سازمان جهادکشاورزی استان، می‌توانند به عنوان مدیر کنترل کیفیت به سازمان ملی استاندارد معرفی شوند.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + هشت =

کلید مقابل را فعال کنید