الحاق ۴ روستا به همدان
عضو شورای شهر همدان:

الحاق ۴ روستا به همدان آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در پی دارد

عضو شورای شهر همدان: الحاق ۴ روستا به همدان آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در پی دارد.
ContentImages_126403-290×195

کاهش روند مهاجرت از روستاها با عملکرد صحیح شوراها

مدیر کل دفتر امور روستایی خراسان رضوی: اگر نظام شورایی به درستی کار کند در کنار کمک‎های ویژه دولت می‎توان روند مهاجرت از روستاها را کند و جمعیت آن‎ها را ثبیت کرد.
۱۱۱۱۱۱-۲۹۰x195

فعال بودن ۶۰۹۶ زن در شوراهای شهر و روستا

نماینده ایران در کمیته زنان عضو مجمع مجالس آسیایی: ۶۰۹۶ نفر زن در شوراهای شهر و روستا فعال هستند که بسیاری از آنان آمادگی برای حضور در مناصب تصمیم‎سازی در سطح ملی از جمله مناصب انتخابی و انتصابی را می‌یابند.