تبریز ۲۰۱۸
مدیرکل میراث‌فرهنگی و گردشگری آذربایجان‌شرقی:

کباب و دوچرخه بناب در رویداد تبریز ۲۰۱۸ ثبت شدند

مدیرکل میراث‌فرهنگی و گردشگری آذربایجان‌شرقی از ثبت کباب و دوچرخه بناب در رویداد تبریز ۲۰۱۸ خبر داد. 
بوم‌ گردی

توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در آذربایجان شرقی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در آذربایجان شرقی خبر داد.
بوم‌گردی
مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی:

راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی هیچ منافاتی با محیط زیست ندارد

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی: راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی هیچ منافاتی با محیط زیست ندارد.
c09872a91464d86065d85151cefab68c66b20824
رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود:

رونق اقتصادی روستاها با اقامتگاه‌های بوم‌گردی

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شاهرود: اقامتگاه‌های بوم‌گردی باعث رونق اقتصادی روستاها و مهاجرت معکوس در این شهرستان شده است.