چایی قرمز

برداشت محصول چای قرمز (گزارش تصویری)

برداشت محصول چای قرمز (حمرا) از منطقه علوه یکی از روستا‌های بخش سویسه شهرستان کارون از اوایل آبان شروع شده و تا پایان ماه ادامه دارد.