کشاورزی
قائم مقام سازمان تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی:

تراز تجاری بخش کشاورزی بهبود یافت

قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد، تراز تجاری بخش کشاورزی کشور در چند سال اخیر، پنج و نیم میلیارد دلار بهبود یافته است.