نوراله زاده مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید
مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید خبر داد:

صندوق کارآفرینی امید رتبه برتر را در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی کسب کرد

مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید از کسب رتبه برتر توسط این صندوق در اجرای طرح پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی پایدار، خبر داد.
DSC_069

بازدید مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید از خبرگزاری روستا

مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید به همراه مدیر صندوق استان تهران و تعدادی از همکاران خود از خبرگزاری روستا بازدید و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و پیشرفت‌های این مجموعه، قرار گرفتند.