تجارت کشاورزی
خبرگزاری روستا گزارش می‌دهد

استفاده از بلاک‌چین در تجارت کشاورزی

چهار شرکت بزرگ آمریکایی قرار است با استفاده از تکنولوژی‌ بلاک‌چین و هوش مصنوعی تجارت جهانی غلات را دیجیتالی کنند.