خریداری برگ چای از چایکاران
رئیس سازمان چای کشور خبر داد

خریداری ۱۱۲ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران در سال جاری

رئیس سازمان چای کشور ضمن اشاره به  تولید ۲۵ هزار تن چای خشک، از خریداری ۱۱۲ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران در سال جاری خبر داد.
مطالبات چای‌کاران
رئیس سازمان چای کشور خبر داد

پرداخت تمام مطالبات چای‌کاران در آبان ماه

رئیس سازمان چای کشور، زمان تسویه تمامی مطالبات چای‌کاران بالغ بر ۳۸ میلیارد تومان را با هماهنگی‌های سازمان برنامه‌ و بودجه کشور قبل از ۱۳ آبان ماه اعلام کرد.
برگ سبز چای
رییس سازمان چای کشور:

ارزش برگ سبز چای خریداری شده ۱۵۵ میلیارد تومان است

رییس سازمان چای کشور از خرید برگ سبز چای به ارزش ۱۵۵ میلیارد تومان از چایکاران در سال جاری خبر داد.